Stedenontmoeting Jeugd 2023:

De jeugd van BV Den Bosch pakt drie ereplaatsen bij de jeugd stedenontmoeting 2023.

Pupillen 3e plaats:

Aspiranten 1e plaats:

Junioren 3e plaats:

© BOWLINGDENBOSCH.NL