Welkom bij Bowling Vereniging Den Bosch.

Graag uw contactgegevens, met name uw email adres, updaten in mijnNBF.nl, als u uw inloggegevens niet (meer) weet… stuur vanaf uw huidige email adres een bericht naar: ledenadministratie@bowlingdenbosch.nl of voorzitter@bowlingdenbosch.nl

26 februari de A.L.V. van BVDB, De zaal is open vanaf 19.30 uur, de vergadering zelf start om 20.00 uur.

De concept agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
 4. Verslag Secretariaat                                       
 5. Verslag Wedstrijdzaken Senioren             
 6. Verslag Jeugdzaken                                       
 7. Verslag Ledenadministratie                        
 8. Verslag Kascommissie                                   
 9. Verslag Penningmeester.
  1. Financieel overzicht 2022-2023
  2. Balansoverzicht per 31-08-2023.
 10. Verkiezing Kascommissie.
 11. Begroting 2023/2024
 12. Verkiezing Bestuur
  1. Reglementair aftredend en herkiesbaar – Voorzitter (Erik Meegdes)
  2. 1 vacatures in het bestuur: Algemeen bestuurslid 
 13. Jubilaris(sen)
 14. Contributie aanpassing 2024-2025
 15. Sportreglement NBF
 16. Extra punten.
 17. Rondvraag.
 18. Sluiting.

 1. Trainingsmogelijkheid voor Leaguespelers in Bowlingcentrum Maaspoort; informeer naar de mogelijkheden.
  Dinsdag avond van 20:00 of 21:00 uur trio competitie
  Woensdag avond 19:15 tot 21:15 uur dubbel competitie
  Donderdag avond 19:30 tot 21:30 uur trio competitie
  Jaarlijkse contributie vanaf € 53,70 Eenmalige entree kosten, € 5,55
  Kosten per speelavond vanaf +/- afhankelijk van soort competitie +/-€ 12,00